Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi (sau đây gọi là “Trang web”). Chính sách bảo mật này tiết lộ cách thức HOTSTAR.VN (sau đây gọi là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web này. Chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức và thực hiện các biện pháp thích hợp để giữ bí mật thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Trang web này và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép ở đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi lên Trang web hoặc thông tin chúng tôi có được từ bạn. Thư điện tử được gửi từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và để đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ, nếu được yêu cầu và để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi. Để làm rõ, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba tham gia vào quá trình Chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Trang web, để đảm bảo bạn có thể sử dụng Trang web và tương tác với chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên đều tham gia vào việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ vì mục đích bảo mật. an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

4. Chúng tôi sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của khách truy cập nhằm hỗ trợ việc sử dụng trang web thuận tiện hơn. Cookies sẽ lưu trạng thái lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính, để trả lại trạng thái này cho bạn khi bạn truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet của mình, bạn có thể tắt cookie hoặc đặt cookie để cảnh báo xuất hiện trên màn hình máy tính của bạn trước khi cookie được phát hành.

5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

6. Chính sách bảo mật sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Trang web này. Để biết thông tin về cách xử lý thông tin cá nhân trên các trang web được mở từ các liên kết đến Trang web này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn những email không mong muốn, vì vậy bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.

8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi thấy cần thiết. Chính sách bảo mật được cập nhật sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi và sẽ được ghi ngày tháng để bạn biết phiên bản mới nhất.